Reklamacje

Reklamacje

Jako klient masz możliwość złożenia reklamacji z tytułu
niezgodności produktu z umową.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową?

W przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, jako konsument masz prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie lub online klikając tutaj

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: kontakt@masazer.pro, na który możesz wysłać reklamację;

2. adres Sprzedawcy:  VITOLOG PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław;

3. telefon kontaktowy: +48 71 727 62 28;

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

[Wzór formularza reklamacji_2023_naprawa/wymiana]

[Wzór formularza reklamacji_2023_obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez naprawy/wymiany]

[Wzór formularza reklamacji_2023_odstąpienie od umowy po naprawie/wymianie]

[Wzór formularza reklamacji_2023_obniżenie ceny po naprawie/wymiana]